Snekkerens blogg · Ellev Steinsli

Verktøy.

Verktøy med bare en funksjon.

Produksjon.

Effektiv deleproduksjon til vindusrammer, ramtre og sprosser.

Status 2020.

Året 2020!!

MERKEMALER?

Sjeldne maler fra ett snekkerverksted i Evjen, Melhus.

Forsettelsen.

Forberedelse til to materialgrupper, maskin, naturtørket………

GJENSKAPE OG VELGE MATERIALKVALITET.

Letingen etter de ¨riktige¨ materialene.

Produksjon dører og vinduer.

Skjemaer!

Skog, tømmer og materialer til dør og vindusproduksjon!

Gjenskape kvalitetene ?

Skog, tømmer og materialer til dør og vindusproduksjon, til skogen.

Hugge tømmer til karmmaterialer.

Produksjon dører og vinduer, sprosser.

Produksjon av sprosser og materialvalg til dette.