Hovedmål med den siste tidens arbeide har vært å få laget og prøvd ut forskjellige skjemaer og metoder for god utfylling av disse, registrering av bilder og gode registreringsmetoder for visuelt dokumenterte elementer, materialkvaliteter og valg, kapplister med alle nødvendige mål.

Jeg tenker å produsere totalt 6 vinduer og 1 dør i forskjellig utførelse og størrelse. 2 av vinduene er typiske trønderlånvinduer i barokk og rokokko, småruter og enkeltglass.

4 vinduer og døren produseres i en form for sveitserstil i koblet utførelse, begge typene er dokumentert og vil bli produsert maskinelt med førindustriell materialkvalitettanke. Sveitservinduene og døren vil etter hvert bli montert skarpt i sør-vestvegg og blir en del av prosjektet hvor både værpåvirkning, klima og endringer i ute og inneklima kan ha betydning for levetid og holdbarhet.

Jeg skal også produsere 2 vinduer i barokk og rokokko førindustriellt med samme kvalitetskriterier som i de maskinelt produserte vinduene, noe som samtidig gir meg muligheten til å kunne se på og dokumentere merkemalene og sagjiggene fra Evjen i en riktig produksjon og om disse har egenskaper som skaper mer effektivitet sammenlignet med oppmerking med ripmot, passer og andre merkeverktøy.

Vinduene er dokumentert visuelt iht. materialkvalitet og valg av plassering i konstruksjonen, å gjenskape dette er ett hovedmålene med produksjonen av disse vinduene og døren.

Alle mål er dokumentert og gjenskapes etter originale vinduer, trønderlånvinduene, ca. 1880 eller fra originaltegninger, sveitserhuset, ca. 1915-17.

De 4 ¨trønderlånvinduene¨ monteres i testbenk med innsiden beskyttet mot værelementet for å se om det er forskjell i effekten av produksjonsmåte og overflateholdbarhet, 2 av vinduene males med linoljemaling til fullt dekk, 3 strøk mens de 2 andre beholdes ubehandlet.

Selv om tid er en faktor jeg ikke rår over gir dette forsøket sannsynlig etter hvert noen svar ang. materialvalg, om metode, om verktøy, om måte å sammenstille på som kan ha vesentlig betydning eller også forskjeller for levetiden.

Alle materialene som benyttes er selvsaget eller saget lokalt og tørket naturlig etter tradisjonen på strø.

Dette gir meg en god mulighet for å se på om metoden, altså maskinell produksjon med sirkulær angrepsvinkel på materialene har forskjeller for holdbarhet sammenlignet med førindustriell produksjon.

Sammenstilling, produksjon og utførelse av de forskjellige elementene vil ha forskjeller mellom den førindustrielle og industrielle produksjonen og viser seg best i måten de forskjellige delene produseres, maskinhøvlet kontra håndhøvlet overflate og i overganger og sammenføyninger av profil….

Fortsettes………