På letingen etter verktøy, merkeutstyr til oppmerking og bearbeiding av ramme og sprossedeler resulterte det i ett funn som er sjelden og som jeg ikke har sett tidligere, masse maler til oppmerking, dette er noe som det er snakket mye om hvorfor vi ikke finner mer av og en grunn til det er trolig at mye av dette ser ut som «ved eller rask» og om man ikke forstår hva man har funnet går dette i ovnen..

Tverrtremalene ser ut for å være unike for det enkelte rammemålet mens sidetremalene har «åpen» ende og oppmerking for forskjellige rammestørrelser og glassmål.

Denne typen maler finnes det trolig ikke mange av, og de er ikke bare lette å forstå, det er tydelig at de er laget for forskjellige ramme og rutestørrelser med tappemål i enden på tverrtremalen og åpen ende i malene for sidetreene, også sprosseplasseringen er merket og tatt ut med de forskjeller forskjellige rutestørrelser gir.

Etter å ha testet ut og kontrollmålt malene kan jeg ikke se og forstå annet enn at disse er brukt til annet enn grovoppmåling før videre bearbeiding, i hovedsak for å sjekke lengder og foreløpige sprosseplasseringer i forhold til kvistsetting o.a. i de materialene som har vært tilgjengelige.

Tverrtremal med tapp og sprosse, skråkant.   Tverrtremal med tapp, skråkant kontraprofil.

Tverrtremal med tapp, skråkant kontraprofil.

Glassmål 12, 13, 14, 15¨

Reparasjon eller endring av sprosseplassering og størrelse.

Dette er ett lite utvalg av de malene som finnes på denne gården, kanskje en fjerdedel og alle har denne utformingen med små variasjoner, jevnt over bare dårlig materiale som kanskje ikke har vært å bruke til annet, men godt nok.

Malene fremstår som godt brukt med stor slitasje og unøyaktighet, noen  er reparert eller endret ved at det er spunset inn nytt treverk.

Ingen av målene og oppmerkingene på disse malene er mer nøyaktig enn at det varierer mellom 0,5 cm og 1,2 cm.