På tross av en sommer og høst med reisebegrensninger, noe/ blogg/ skrivesperre er tiden godt brukt til å samle tråder og få oversikt over veien videre og dette har til tider vært noe sprikende……….og alt for stort, men skog og materialer har igjen i hovedfokuset.

Jeg har og skal fortsette med registrering av verktøy, maler, jigger og produksjonsteknikk, med å produsere dører og vinduer, i alle fall deler til dette for å få mengde trening i forståelsen av den praktiske produksjonen, men holdbarhet og materialkvalitet vil være temaet utover vinteren.

Tid er ett problem i dette og for å kanskje få noen svar er planen å sette opp to grupper med tømmer og materialer som tørkes forskjellig, maskin og naturtørket, i hovedsak lokal Verdalsskog, men også tømmer og materialer fra andre steder i Trøndelag, bla. Klæbu.

De forskjellige gruppene vil inneholde det samme, trolig eller for eksempel

– tre ubehandlet på rot.

– Tre toppet, ring, flekk, stripebarket. (Kanskje ikke alle tre, men minst to av metodene.)

– syrefelte tre.

– Vanngått tømmer.

Disse to gruppene blir tørket på forskjellig vis, maskin og naturtørket og deretter testet både på cellenivå og ikke minst i praktisk produksjon, bearbeidbarhet og riktige valg

Ettersom tid er en vesentlig faktor vil det i gruppen naturtørket bli brukt materialer som allerede er hugget og tørket over fra ett til flere år, gruppen som skal maskintørkes vil samtidig bestå av bare nyhugget tømmer, unntatt det som er hugget og vassgått forrige sommer, 2019.

Jeg har blinket mye gran som er å regne som naturskog i dimensjon 10-14 tommer i brysthøyde, dette er skog som står i nord og nordøsthelling beskyttet av en ås som gir god beskyttelse for vind ca. 150-180 meter over havet.

Fra tidligere beskrevet i blogginnlegg fra 17 mars er planen å få hentet ut også det tømmeret som ble blinket i fjor som pga snøforhold o.a. ikke lot seg hente sist vinter, dette er mest furu, sikkert en 12-15 tre i varierende dimensjoner som har vokst både mer utsatt og i fjellterreng, 250-450 meters høyde over havet, her er det også 2 trær som er noe mer interessante som er skadet på forskjellige måter, den ene har tydelig skade etter blinkeøks ( forsidebilde.)som er gjort for mange år siden og som har leget seg men etterlatt ett dypt hull i barken.

Den andre er trolig truffet av lynet for noen år siden og delen som har ligget på bakken er fremstår fremdeles som fersk og det store såret på hovedtreet har prøvd lege seg etter beste evne, bli spennende å få disse på saga for å se hvilken effekt dette har hatt på treet.

Hugges i tre perioder, høst, vinter og senvinter/ vår.

Verneutstyr, motorsag og kaffekjelen er klar, nå venter vi bare på barfrost og snø…….

fortsettes.