Førindustriell produksjon? er det bare alt som er produsert for hånd, fra skog til ferdig produkt?

Jeg mener at om materialkvaliteten og valgene av emner til de forskjellige delene i karm og rammer er valgt etter, og med de gamle tradisjonene, kan man produsere dører og vinduer som er minst like gode som de som er produsert på f.eks. 17-18 og tidlig 19 hundretallet uavhengig av produksjonsmetode.

Jeg har gjort en del forsøk på å produsere de forskjellige delene i hovedsak maskinelt men også med noe håndarbeider hvor det er hensiktsmessig.

Dette har jeg gjort med mål om å etterligne en førindustriell produksjon, med i det som kanskje kan kalles en kombinasjonsproduksjon med ¨vanlige¨   verktøy som er å få tak i i de fleste byggvareforretninger, alt. kjøpt brukt på  loppemarkeder og auksjoner f.eks. gamle huggjern, sager ol.

Jeg prøvd meg frem og etter hvert fått til gode og enkle maler og jigger til sager og annet utstyr for å få så effektiv produksjon  som mulig i tid og økonomisk.

Produksjon av enkeltvinduer, dører og masseproduksjon i store serier med holdbarhet, håndverkstradisjoner og gode materialer i fokus.

Produksjon av 8 mm tapp i tverramtre på bordfres ( 1956 mod. fra pappas verksted ) med vugge for tapp og slissfresing, freseessene er slipt til med forskjellig lengde, variasjon på 6,5 mm for å gi nødvendig forskjell på mål i glassfals/ utvendigside og profil/ innside.

Tverrsprosser og en ende på øvre og nedre sprosser horisontalt produseres også likt tverramtre på samme fres med samme høveltann.

Produksjon av 8 mm sliss i sideramtre med samme fres og tilpasset freseess, slissen er dyp lik rammebredden.

Denne fresen/ essen brukes også til å frese endeslissen i horisontale mellomsprosser.

Ferdig profilert.

Før profilering.

Tverrtre.

Saging av profilgjæring, med god jigg og 88 tanns sagblad er dette en en effektiv og nøyaktig metode.

Det er lite forskjell utover at det er lettere å merke riktig på firkant og før profilering, etter førstegangsmerking lages det en stopp for lik og nøyaktig bearbeiding.

Sprosseendene bearbeides på samme måte og sag men med egen jigg egnet og laget for det.

Maler, jigger og verktøy for å hugge profilgjæring i sideramtre.

Krever skarpe verktøy………………………………………………….

Bakksag.

Sidetre.

Profilering på maskin kan ved store serier være å foretrekke men håndhøvling av profilen er ikke veldig mye senere enn maskinell metode på små serier eller enkeltvinduer om det regnes inn oppstilling av maskin i regnestykket.

Ferdige emner produsert og bearbeidet maskinelt og for hånd, sprossekryssing og sammenstilling gjenstår.

Sag og sagbord med jigger for bearbeiding av ramtre og sprosser.

Tverrtrejigg.

Sprossejigg.

Sidetrejigg.

Og forsøkene ender ofte her, i vedsekken 😀

To be continued!