Kurvmakerens blogg · Hege Iren Aasdal

Verkty til fletting

Litt meir om verktøy. Denne gong spesielt retta mot fletting.

Verktøy til splitting

No har eg til hensikt å fortelle litt om verktøy eg bruker i arbeidet med å splitte materiale til korger.

Oversikt

No har eg reist eindel rundt og sett på korger og prøver å skaffe meg ein oversikt over kva som finnes. Eg er absolutt ikke ferdig med å reise rundt, og full oversikt er det heller ikkje mulig å få på desse tre åra – men no vil eg fortelle litt om kva eg ser etter og…

Snik

Snik er korga som vart brukt til å bære fisken i under lågrsildfiske i Gudbrandsdalslågen. Oftast fletta i hegg.

Aktarkorga

Aktaren, som korga har fått navnet sitt frå, var han som passa dyra. Korga vart nytta til å bære høy frå løa til fjosen. Korga finnes óg i andre varianter og størrelser til anna bruk

Kipa, ei allsidig korg

Ein liten tur til museer viser kor enormt stort mangfaldet av kiper er!

Samle, sanke og hauste

Eg samler informasjon, korger og materialer

Kiper og lindebast i Hjelmeland

Studietur til Hjelmeland og Vigatunet førte med seg ein ny tråd å følge og to flotte kurver til hjemlån.

Byrjinga på stipendiatlivet

Dei første vekene som stiepdiat har vore fulle av inntrykk og spennende møter med mennesker og korger