Kurvmakerens blogg · Hege Iren Aasdal

Selje

Ein god pinne kan gi mykje material til ei korg. Av denne fekk eg 8 stag, 12 fletteband og 7 band til å vikle kant med

Reven spon

Mange stader finn eg gamle korger av reven spon – stort sett furuspon. Det er utruleg solide korger, som er lette av vekt. Ofte har dei ei vidje som handtak, men like ofte er dei utan handtak. Dei er oftast fletta med eitt og eitt spon, i motsetning til høvla sponkorger som ofte er diagonalfletta.…

Om korgmaterialer

Korgene eg jobber med er fletta med delte materialer. Eg deler hatl (hassel), selje, brakje (einer), vier, hegg og pil. Til sponkorger deler eg også furu, og til vombakorger deler eg tæger, men det tar eg for meg i eigne avsnitt. Felles for alle materialene er at pinnene eg deler må være ferske. Etter at…

Korg; fyra korgtekniker

Kurs i regi av Hemsløjden og Korgen Lyfter Eg har vore så heldig å få vere med på ei kursrekke med fire forskjellige korgtyper i Sverige.Kurset gjekk over 4 fysiske treff i tillegg til digitale treff med heile gruppen og ein til ein treff med lerar.I Simrishamn der andre samling med løpbinding var, fekk me…

Verkty til fletting

Litt meir om verktøy. Denne gong spesielt retta mot fletting.

Verktøy til splitting

No har eg til hensikt å fortelle litt om verktøy eg bruker i arbeidet med å splitte materiale til korger.

Oversikt

No har eg reist eindel rundt og sett på korger og prøver å skaffe meg ein oversikt over kva som finnes. Eg er absolutt ikke ferdig med å reise rundt, og full oversikt er det heller ikkje mulig å få på desse tre åra – men no vil eg fortelle litt om kva eg ser etter og…

Snik

Snik er korga som vart brukt til å bære fisken i under lågrsildfiske i Gudbrandsdalslågen. Oftast fletta i hegg.

Aktarkorga

Aktaren, som korga har fått navnet sitt frå, var han som passa dyra. Korga vart nytta til å bære høy frå løa til fjosen. Korga finnes óg i andre varianter og størrelser til anna bruk

Kipa, ei allsidig korg

Ein liten tur til museer viser kor enormt stort mangfaldet av kiper er!