salix caprea

ein god pinne

Ein seljepinne, av denne knakk eg ut band i nesten 3 runder!
Det vart 14 råe band til videreforedling
Det vart 12 band til å flette med
8 kraftigere band til stag
og 7 tynne band til å vikle kant med
Dei kraftigste – staga – danner botnen og spilene i sidene på korga
Eg fletter med dei litt tynnere banda
Og den øverste kanten er vikla med tynne ytterskalker.