Kurvmakerens blogg · Hege Iren Aasdal

Aktarkorga

Aktaren, som korga har fått navnet sitt frå, var han som passa dyra. Korga vart nytta til å bære høy frå løa til fjosen. Korga finnes óg i andre varianter og størrelser til anna bruk

Kipa, ei allsidig korg

Ein liten tur til museer viser kor enormt stort mangfaldet av kiper er!

Samle, sanke og hauste

Eg samler informasjon, korger og materialer

Kiper og lindebast i Hjelmeland

Studietur til Hjelmeland og Vigatunet førte med seg ein ny tråd å følge og to flotte kurver til hjemlån.

Byrjinga på stipendiatlivet

Dei første vekene som stiepdiat har vore fulle av inntrykk og spennende møter med mennesker og korger