Overskriften, Verktøy til dør og vindusproduksjon vil jeg benytte som en paraply for innleggene om og med de verktøyene som jeg finner, har, lager eller trenger til å forstå produksjonen av dører og vinduer.

Disse innleggene vil nok i starten være noe ute av rekkefølge litt etter hva det som for meg vil være naturlig å se på eller finner, men etterhvert ta seg inn og være forståelig og lærende for meg og andre som leser.

Her vil jeg også prøve å skrive litt om og dele prosessen om tillagingen og bruken av disse verktøyene som jeg etterhvert vil prøve å kopiere, hva trengs av materialer, hvor skaffer man seg dette, nødvendig verktøy og utstyr +++

-Glashøvelen er en svært spesialisert høvel. Den høvler profil og kittfals i samme operasjon på ramtre og sprosse. Det er vanlig at høvelen har dybdestopp mellom skjæret for kittfalsen og profilen. Ved sprossehøvling høvler den halve sprossen ferdig av gangen. Sprossen høvles fra siden mens ramtreet høvles fra kant. Det er en forutsetning at profilen er tilpasset ramtreet og sprossens tykkelse slik at den passer til begge deler, disse finnes det ett godt antall gamle og originale i forskjellige varianter og utførelser som gjør det lettere å kopiere og forstå disse høvlenes arbeide og egenskaper.

-Morhøvelen er en høvel med kontraprofil i forhold til glashøvelen. Høvelstokkens form er en positiv av profilen på sprosse og ramtre. Sånn sett er høvelstokkens form i sålen identisk med den profilen en senere skal skape med glashøvelen på sprosse og ramtre. Høvelen kan være med fast eller flyttbart land. Høvelens antatte primære oppgave er å høvle ut sporet i høvelstokken for å forme en glashøvel. Videre kan høvelen høvle ut en rand i et bord som kan brukes som høvelbrett som sprossene kan legges i for å høvle profilen. Morhøvelen er mer sjelden å finne enn selve glashøvelen.

Begge disse høveltypene kommer i flere varianter f.eks. med topputkast eller sideutkast, en høveltann med hele profilen eller med to høveltenner, en for profil og en for kittfals.

Ukens prosjekt har vært å tegne og dokumentere høveltenner og lage emner/ høvelstokker til produksjon av disse høvlene for høvling av sprosser og ramtre.

Utgangspunktet for disse høvlene og profilene de skal ha er bla. profilen på vinduene i Røroskirka og en vanlig profil fra en Trønderlån, disse er ikke veldig forskjellig utover små detaljer i kittfals og profilen men også helt forskjellig av den grunn.

Oppmåling og tegning av de forskjellige profilene er for å kunne lage gode tremaler som skal bli smedens utgangspunkt og mal for å smi nye høveltenner.

Gjenbruk av gamle høveltenner er også vanlig og en god måte å få gode høveltenner som er lett å file og tilpasse og samtidig står godt under høvling i nye høvler.

Av de fire høvlene jeg skal lage nå vil to få gjenbrukstann og to nysmidde tenner

Alle nye høvler lages i tettvokst og tørr bjørk etter den vanligste tradisjonen for valg av materialer til høvler i Trøndelag, høvler og annet verktøy kan også lages i andre treslag som ask og eik men dette er mer vanlig i andre deler av landet, særlig vestlandet.