Gjærkasser.

Fra samme verksted som alle malene i forrige innlegg er fra ble det også funnet interessante gjærkasser, disse har mange alternativer i sagspor og varianter på grader, det ser også ut som det er ett merke/ stoppsystem som gjør saging av både tapp og gjæringer i ett større antall enklere.

Spesielt interessant er det at materialvalget absolutt ikke er de emnene som kunne brukes til andre deler i ett vindu, skikkelig dårlige.

Skal kopiere disse med de merkinger, stopper og anlegg de har for å se hvor nøyaktig de vil være i en litt større serie med rammer.