Forståelse av historien, produksjon og materialvalg for den lange levetiden vil være målet, skog til produkt.

Produksjon av dører og vinduer handler mye om teknikk, verktøy, materialer og materialvalg.

I de siste 100 år er det nærmest ikke produsert dører og vinduer etter gamle tradisjoner og valg og dette gjør at minst 2-3 generasjoner med kunnskap om produksjonsmetoder, merke og oppmålingsmetode, verktøy og verktøybruk, maler og jigger og valg av materialer og materialkvalitet mangler.

I min stipendiatperiode vil jeg prøve å gjenskape og utvikle min kompetanse i disse temaene og se på hvilke valg som er gjort med teknikk, materialvalg og hvordan ble store serier produsert med den nøyaktighet som kreves.

Jeg vil også ha søkelys på materialvalg, lang levetid og holdbarhet med de valgene som er gjort fra tømmeret kommer til sagen, tørking, lagring, til det skal brukes i en produksjon.

Førindustriell og industriell produksjon har noe forskjellig metoder for produksjon med samme mål, det kan være at disse forskjellene har betydning for levetid og holdbarhet, det skal testes om disse motsetningene og likhetene i en pågående produksjon kan ha betydning for dette.