Siste ukes produksjon, 4 høvler i par med liten men vesentlig forskjell i profilen.

Disse høvlene har profiler som  iallefall er vanlig i ett utvidet Trøndelag og Jämtland, trønderlån og kirkebygg. profilene har tildels mange elementer som er utfordrende å få laget.

Profilen i morhøvelen er den samme som den på rammen og sprossene og derfor viktig å bruke god tid på selv om denne «bare» skal høvle sålen og vedlikeholde denne i glashøvelen som er den som skal høvle mye og mange meter med profil og sprosse.

Før disse går inn i produksjon må høveltanna og sålene i de forskjellige høvlene trimmes, mor og glashøvel må passe 100 % for at de skal kunne utfylle hverandre og gi mulighet for å høvle bla. «vugger» til sprossene og høvlingen av disse. Noe justering av stokken og horn slik at høvelen blir god å holde før disse 4