………… det er helt sikkert at materialvalg til dører og vinduer ikke er slik vi har ønsket og trodd det skal være, furu, førstestokk, kvistfritt, tettvokst og helt utmalmet stokk er vanligvis ikke brukt til dører og vinduer…..det jeg finner er ofte blanding av furu og gran i samme dør eller vindu, materialer med langt mellom årringene, kvist og sprekk…….

Etterhvert som jeg ser mer bevist på det med materialvalg er det helt sikkert at materialvalgene som snekkeren har gjort på dører og vinduer ikke er gjort tilfeldig, disse vinduene fra omformerstasjonen til Thamsbanen i Orkanger har stått i mur fra ca. 1916 og på tross av store ødeleggelser under 2. verdenskrig, fraværende vedlikehold i minst 50-60 år er det mest mekanisk slitasje av sol og vind som er fremtredende. Selvsagt er det også råte i underkarmer og noe i sidekarmer men ikke mer enn at det er mulig å fremdeles benytte med noe omsorg og stell.

Materialvalgene som er gjort i disse vinduene er absolutt bevist, underkarm, tildels sidekarmene, ramme og sprosser er i hovedsak «gode» materialer, tettvokst og godt malmet furu mens mindre utsatte deler som overkarm, poster og overstykkene i rammene har varierende kvaliteter i godt malmet furu men også hurtigvokste trær, materialer med synlig marg, tildels stor kvist og noe sprekk uten at dette har hatt vesentlig betydning for holdbarheten.

Istandsettingen av vinduene blir forsøkt gjort som kopi av valg og metode med «riktig» verktøy, alt produseres i en kombinert industriell/ førindustriell metode lik den som er benyttet når disse ble produsert, nye underkarmer der hvor disse er i så dårlig forfatting at bytte av hele deler er mest hensiktsmessig , mindre råteskader i sidekarm og rammer spunses med tilsvarende materialer og kvalitet.

Delene er i hovedsak saget og høvlet maskinelt, også karmfalser og rammedeler mens det meste av delene som karmsink, sprossekryssinger og ramme-sammenføyninger er bearbeidet og klargjort for sammenstilling manuelt, førindustrielt.

Riktig material til hva og hvor det skal brukes er tydelig kompetanse som snekkeren hadde og benyttet, godt nok.

Letingen etter akkurat det fortsetter, GODT NOK.