Tømmerkvalitet.

Letingen etter det riktige treet med den riktige vekstplassen, barken, dimensjon og farge er som en evighetsmaskin, umulig …….. målet må være å kunne finne skog som er noe i nærheten av den skogen med kvaliteten vi finner i de gamle dørene og vinduene de tidligere håndverkerne bevist valgte til sine produksjoner.

Jeg finner mye av svarene i de gamle dørene og vinduene jeg enten reparerer eller har mulighet for å kunne plukke fra hverandre bare for å se på de forskjellige delene og lære valgene som er gjort.

Enda er det nok noe veg igjen til å kunne si at dette kan jeg men er godt på veg og skog er blinket og jeg vil utover vårvinteren hugge noe skog, i hovedsak gran men også noe furu som er å regne som naturskog som har stått i le for vær og vind i nordøsthalling på skrinn jord.

Mye av dør og vindusproduksjonen også i Jämtland er inspirert av Trøndersk og norsk tradisjon og veldig relevant som grunnlag til å forstå valgene snekkeren/ tømmerhuggeren har gjort og forhåpentligvis åpner det seg en mulighet for å kunne hogge noe skog som ligger tett inntil svenskegrensa på 350 til 400 meters høyde over havet i Verdalbrukets skoger. Og endelig ser det ut for at Trøndelag får noe/ nok snø og forhold for tømmerdrift med motorsag, traktor og vinsj for så skånsomt uttak som mulig med tømmer uten sand og annet i barken.