I påvente av nytt oppmålingsseminar, der vi skal prøve å lande på hvilken skala båten skal bygges i, altså hvor stor den faktisk blir, har jeg tatt blyanten fatt.  For å få litt oversikt over rigg og seil, så har jeg startet på riggtegning og seiltegning basert på fysisk oppmåling av modellen. Teorien gruppen baserer skalaen på er 1:8. Og det er mange grunner til at dette kan stemme.

Oppmålingen ble utført etter følgende metode. Loddeliner for over-rett merking og høyde bestemmelser. Måleverktøy var tommestokk, skyvelær og lasersikte. Noe feilmargin er det, siden modellen er gammel og måtte håndteres forsiktig. Millimeteroppmåling som ble avrundet  til nærmeste hele. Moderne seilmakervirksomhet bruker dataverktøy i det videre arbeidet, men jeg ønsket å gjøre det tilnærmet slik de gjorde på 1800 tallet. Så da ble det penn og papir.

I tegningen ble det omgjort til målestokk 1:50, og der avvik ble oppdaget, brukte jeg skjønn for å få tegningen til å gå opp. Foreløpig er ikke alle mål registrert på tegningen.

Når en lager seil generelt, er den første seilmakeren må gjøre, en oppmåling av rigg på aktuell båt. Dette er grunnlaget for å beregne seilstørrelse. Mitt førsteinntrykk, når jeg får det på papir er en relativ høyreist rigg, som kler båten.

Deretter tegner jeg inn seilene, akkurat slik de er laget på modellen. Jeg noterer meg at skjøtepunktene ser ut til å stemme bra, og at en slik høyreistrigg trenger mange revepunkt.

Neste steg blir å se nærmere på seilene og riggen. Regne på balansepunkt og vurdere størrelsene på seilene. Det interessante er jo å finne ut av om denne modellen vil kunne fungere i praksis, vil den ha balanse eller er det detaljer her som må undersøkes. Hvem bygde egentlig modellen? Var det en seiler som jobbet på Marineavdelingen i Horten? Og var den basert på en virkelig båt eller var den bare laget etter en tanke om en tenkt kosterskøyte? Sannsynligheten er nok stor for at en virkelig båt var modell med tanke på detaljer og helhet.

Tilbake til skalaen, så stemmer den godt med seilduksbredder, dersom en bruker 1:8. Dette gir ca 650mm duk-bredde, som jeg etter hvert har sett er ganske vanlig på denne tiden. Båtbyggerene har også sett at dette gir logiske forhold, med tanke på målstørrelser og brøkregning på den tiden.