Treskjærerens blogg · Boni Wiik

Kunst.

Sub tuum praesidium «Under din beskyttelse søker vi tilfluktGuds hellige morHør våre bønner i vår nødhjelp oss alltid ut av fareherlige velsignede jomfru« Denne figuren er fra 1480- tallet og forestiller Maria med sin beskyttende kappe. Den var lenge attribuert til en treskjærer som het Friedrich Schramm, men nå er det konsensus rundt at det…

Formidling av handlingsbåren kunnskap.

Noen ganger er kanskje ikke det viktigste med formidling at 600 bobilturister får innblikk i hvordan man imiterte gulloverflater på kirkekunst i middelalderen, eller at 40 sjetteklassinger får prøve seg med poleringsagaten, og det blafrende tynne bladgullet. Artikkel fra 27. januar 2020 Kvantitet eller kvalitet? Alle som jobber med kulturminnevern eller tradisjonshåndverk, er hjertens enige…

Verktøyrapport.

 I min stipendiatperiode i treskjærerfaget, er en av områdene jeg arbeider med, å finne ut mer om når det er materialene og verktøyene, som er bestemmende for hvordan det ferdige produktet blir til slutt.  Eller litt mer presist: Hvor mye spiller deres egenskaper inn, i hvordan framstillingsprosessen foregår, og dermed til slutt, i det endelige…

Readymades

Fabuleringer rundt ting som ligner på andre ting, halvkløyvinger, og om håndverk som spiller på lag med naturen. Readymades ble et begrep i kunstverdenen da den franske kunstneren Marcel Duchamp, på begynnelsen av 1900-tallet begynte å stille ut masseproduserte dagligdagse gjenstander, og påstod at det var kunst. Tanken var at i det øyeblikket gjenstandene, som…

Hvorfor er Urnesportalen så forbasket viktig?

Urnesportalen er noe av det mest ikoniske kunstverk som finnes i Norge, og dens skjønnhet og historie, plasserer den i særstilling i vår kulturarv. Få fysiske menneskeskapte ting, gjør så sterkt inntrykk som bygninger. Og stavkirkene er et godt eksempel på det. Man kan bevege seg rundt dem, og inni dem, og vi sanser dem,…

Kirkene våre.

En artikkel jeg skrev i sommer, på oppdrag fra Norsk Håndverksinstitutt, som del av serien «Fra kirkeloftet» som gikk i «Vårt Land» denne sommeren. Kirkene våre, slik de står jevnt spredt ut over hele vårt land, er fantastiske små skattkammere, der kulturarven, som strekker seg tusen år bakover, og av og til enda lenger, fortsatt…

Urnesportalen

En artikkel jeg skrev på oppdrag fra Norsk Håndverksinstitutt, til serien «Fra kirkeloftet», som ble publisert i «Vårt Land«. Noen sier det er løven i kamp med den onde slange eller drage, og dermed et kraftig symbol på noe som var kommet til landet, og ville markere seg. For andre er den en av historiens…

Alt flyter.

Artikkel til «Fortidsvern», som jeg skrev i høst. Jeg er stipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt for tiden, og forsøker å begripe meg mer på historisk treskjæring. Jeg må det.  For skal jeg kunne bidra i å forvalte kulturarven vi har fått overlevert, gjennom tradisjonene, og de mange kunstverkene, så må jeg forstå dem. Ihvertfall så godt…

Klokkarpulten og brugdebenken fra Heddal stavkirke.

En artikkel jeg skrev i sommer på oppdrag fra Norsk Håndverksinstitutt. Artikkelen var en del av serien «Fra kirkeloftet», som ble publisert i «Vårt Land». Det er nødvendigvis med et helt eget sett øyne, eller briller om du vil, at håndverkere ser på gjenstander, når de skal rekonstruere dem, så prosessuelt riktig, som mulig. De…

Knerten fra Ålvundseid.

En artikkel jeg skrev i sommer for «Vårt Land» i serien: «Fra Kirkeloftet» Knerten fra Ålvundseid Boni Wiik  På toppen av spiret på Ålvundseid kirke, satt en liten fyr, som hadde sittet der så lenge noen kunne huske, men ingen visste hvorfor han satt der, eller hvem han var. Gamle folk i bygda kunne fortelle,…