To av mine skjebor på 19mm ble testet ut i Tinn til stavkirkeprosjektet til Åsmund. Jeg var ganske fornøyd med disse da jeg dro til Tinn, men litt mindre etter å ha prøvd dem… Jeg har nok fortsatt mye å lære om hvordan skjeborene fungerer i ulike treslag.

Åsmund Stormoen og Hans Marumsrud
Åsmund Stormoen tester ut skjeboren min

Jeg fikk smidd opp 2 skjebor til Åsmund som jeg var ganske fornøyd med, men når vi testet dem fungerte de ikke like godt. Jeg har pleid å teste navarene i forskjellige stokker jeg har hatt tilgjengelig, uten å tenke over hvilke tretyper som egner seg best til testing. Etter råd og hjelp fra Åsmund har jeg nå fått en diger furu stokk som jeg kan teste de nye skjeborene i.

skjeboren jeg har laget 19mm
Den laget gode store spon de første 2 cm, så blir det bare mjøl spon og det ble mye tyngre å bore
ikke så bra spon

Vi brukte en hel dag på å slippe opp skjeborene før vi fikk dem til å fungere. Disse justeringene kommer jeg til å bruke når jeg lager de neste skjeborene. Vi prøvde oss også frem på noen andre skjebor med god funksjon, som jeg kan bruke som en slags mal.

skjebor 25mm
boret seg godt ned og laget stor god spon

Jeg lærte mye av å prøve skjeborene min med Åsmund og Hans. De stilte meg mangespørsmål; noen jeg kunne svare på og andre jeg måtte prøve å finne ut av. Jeg kjenner at jeg savner en læremester og sparringspartner. Men samtidig er det veldig interessant å kunne forske og lære å lese verktøy for å kunne lage nye som fungerer.

Hans Marumsrud
Åsmund Stormoen

Jeg håper at neste gang jeg kommer til Åsmund så har jeg noen skjebor som fungerer veldig bra sånn at han kan bruke dem i sitt prosjekt.