Hei! Velkommen til min blogg som stipendiat. Mitt navn er Stine Rudi Standal, jeg kommer opprinnelig fra Ålesund, men lever og har mitt virke i Oslo. I tillegg til å være stipendiat er jeg teatermodist. I årene jeg jobber med stipendiatet er jeg så heldig at jeg får kombinere dette med min stilling, og gjøre stipendiatprosjektet fra verkstedet jeg arbeider i og skaper hodeplagg til Nationaltheatrets forestillinger. Dette verkstedet, hatteriet, befinner seg i Nationaltheaterets lokaler på Brobekk.

I prosjektet som stipendiat ønsker jeg å se nærmere på blant annet strå, farging av materialer som brukes i modistfaget og litt på fagets historiske kontekst. I mine første innlegg kommer jeg til å legge tilrette for en generell forståelse av modistfaget, for å gi deg som leser et utgangspunkt til å følge mitt arbeid som stipendiat. I desse innleggene vil jeg beskrive anatomien til noen hodeplagg/ modeller, materialer og grunnleggende verktøy. 

Jeg forsøker nå å finne et for meg nytt språk for å snakke om hatter og hodeplagg. I mitt virke så langt har det jeg har formulert skriftlig mye dreid seg om korte formuleringer i sosiale medier med andre fagpersoner som hovedmålgruppe, eller muntlig til samarbeidspartnere, kostyme-kollegaer og designer til scene- og filmproduksjoner eller privatkunder. Derfor blir det en spennende øvelse å kommunisere til en berede gruppe av håndverksinteresserte lesere som kanskje ikke kjenner faget så godt fra før. Målet med denne bloggen er at du som leser skal få et innblikk i modistfaget generelt og mitt prosjekt spesielt. Jeg håper det blir en spennende reise for deg som leser å følge med på.

Fra verkstedet jeg jobber i, som modist og stipendiat på Nationaltheatret/ Brobekk

Med vennlig hilsen Stine Rudi Standal