Vi har hatt to praktiske samlinger denne høsten i Tinn hvor vi starter produksjonen av bygningsdelene til takrytteren. For de som ikke veit hva takrytteren er, så er det tårnkonstruksjonen øverst på stavkirka. Takrytteren skal være stipendiatprosjektet mitt og skal bygges sammen med Hans Marumsrud.

Borgund stavkirke. Takrytteren er tårnet oppå hovedtaket (de tre øverste takene).

Jeg har ikke mye trening i spretteljing og Hans har en litt annen tilnærming enn det som er mest «vanlig». Han har lange skaft på øksene sine fra 70 cm og opp til 85cm. Han holder bakerste hånd helt bak på skaftet, dette gir god styring og jevne flater. Det gir også mye kraft! Dette er noe han lærte fra tradisjonshåndverkeren Tariel Talakhadze i Georgia. «Han hadde ei øks han stort sett jobbet med som hadde skaft på 80cm, han hadde ei tyngre øks og den hadde skaft på 100cm. Økser med skaft på 60cm og mindre var en hånd øks.» Sitat av Tariel Talakhadze gjengitt av Hans Marumsrud høsten 2023. Til sammenligning har høggerøksene vi bruker i dag ofte en skaftlengde på 1 alen (62,75cm).

Spretteljingsøkser smidd av Gunnar Bjarnarson fra Island. skaftlengde 75 og 70 cm.

Ved «vanlig» tæljing pleier en å holde hendene nesten helt inntil hverandre. Når vi tæljer med lengere skaft holder man hendene lengere fra hverandre og den bakre armen «hviler» på hofta. Jeg har aldri prøvd å tælje på denne måten før, men med litt tilvenning så ser jeg absolutt fordelene med denne teknikken. En får en voldsom kraft og man kan tælje med ganske tjukk styrespon og fjerne mye masse uten å grovhøgge først. Jeg synes det også er lettere å få både jevne spor og plane flater med denne teknikken. Det er også en behagelig arbeidsstilling og man kan stå å tælje lenge uten pause (og kondisen holder).

Når en tæljer med økser fra 1700 tallet og utover er disse ofte såpass tunge at øksa gjør mye av arbeidet selv, disse kan typisk veie mellom 2 og 4 kg. Middelalderøkser ligger typisk mellom 750- 1500gram, så det må mer menneskelig kraft til for å fjerne veden. Når en høgger på denne måten må en bruke mye kraft og det er tungt for armene, med en viss fare for senebetennelse.

«Moderne» tæljebile med egglengde på 19,5cm og vekt på 3,8kg.
Høggerøks og spretteljingsøks. Høggerøksa veier 1,6kg
og tæljeøksa veier 0,7kg og har en egglengde på 10cm. Stor forskjell fra mer moderne økser.

Når vi høgger prøver vi selvsagt å strekke oss etter de fineste sporene vi finner fra stavkirkene og andre mellomalder bygg, men en skal huske på at «spretteljing er hovedsakelig en metode for å forme materialer og ikke at det skal være pynt» sitat Hans Marumsrud høst 2023. I stavkirkene er alle bygningsdelene sprettælja til den formen de har, for så å bruke en skavl og høvle vekk mesteparten av sporene etterpå. De som bygde stavkirkene har hatt stålkontroll på hvilke deler og hvilke side av delene som synes og som dermed måtte høvles med skavl.

Første bygningsdel til takrytteren ferdig, det blir et stående undertak bord.
Første stolpe klar til å høvles med skavl.
Tæljespor etter at veggtilene er høvlet med skavl. Bilde av veggtile i Hedalen stavkirke.

En annerledes variant er også at vi høgger vekk klampene fortløpende mens vi tæljer første øverste reite. Dette er for å prøve ut hvordan de som bygde stavkirkene kan ha jobbet for å ha størst mulig effektivitet.

Høvling med skavl. Foto Hans Marumsrud.