Seilmakerens blogg · Marius Borg-Heggedal

Tankekart

For å få litt oversikt over mitt eget prosjekt, har jeg laget en form for tankekart. Dette er min metode for å holde fokuset med tanke på den røde tråden, nemlig autentisk seil og seilproduksjon til Hvalerskøyta « Arnt Otto».

Bygging av Hvaler skøyte

Måleseminar med sterk faglig gruppe

Tanker rundt prosjektet

Bomull, hampetau, seilmakerhanske, klubbe, skinn og stålbrille. Dette er sentrale elementer i tradisjonell seilmaker håndverk.