Dei ulike delene av navaren har sine navn
som vises på skissen nedanfor.

Rivebor 1/4″ 8mm

Odden (spissen) er den delen som «skjer»seg inn i treverket når navaren
dreier med sola.

Odden (spissen)
Odden (spissen)

Ryggen er den yttre delen av skjeret.

Skjeret er den delen som er slipet, der den eine
kanten har skarp egg for à skjera sponen ut av treet.

de grønne markere Skjeret eggen

Opptaket er den delen av skjeret der
tresponen kjem ut av navarskjeret.

Leggen er stålet mellom skjeret og tanjen.

Tanjen er den delen som går gjennom skaftet og der leggen er festa til
Skaftet (sveiva).