Geitbåt-bloggen · Hallvard Heide

Første omfar

Vi er i starten av November. kjølen er strekt, reiset er ferdig, og inne i en sexy blå burrito på gulvet ligger seks halser som venter på å bli felt. I forrige blogginlegg var utfordringa med å tørke halsene et sentralt tema. Etter rådføring med andre båtbyggere valgte jeg å legge halsene i sjøen inntil…

Halser til torskegarnsbåten del 3

Halshogging Det er April. Sola steiker, fønvinden fra sørøst blåser en frisk bris og jeg skal grovhogge halsene til storbåten. Det er mange ting jeg egentlig vet godt men som jeg aldri trenger å tenke på når jeg til vanlig hugger færinghalser. Jeg vet godt at margen ikke alltid går helt beint inne i stokken.…

Halser til torskegarnsbåten del 2

Planlegging av botn Nå som utforminga av reiset er bestemt, gjenstår det bare å tenke ut hvordan resten av botnet skal bli. Dette er slik jeg har blitt opplært til å tenke første omfar i en geitbåt: bredda til første omfar er en tomme på alna, og legget er 1/8. Det vil si at i…

Halser til torskegarnsbåten del 1

Reiset tegnes opp Vi er i starten av april, og gleden er stor over at Geitbåtmuseet har gått til innkjøp av eget båndsagbruk! Den blir uhorvelig kjekk å ha gjennom hele byggeprosessen. Men gleden har en bismak. Flere omstendigheter ville ha det til at sagbruket ble klart til bruk mye senere enn det jeg hadde…

Testbåt del 2

Hvordan går man egentlig fram for å bygge båter som har planlagte, systematiske avvik fra normen, eller fra en annen båt? I løpet av siste år som næming fikk jeg i oppgave av Jon (Godal) å skrive opp måla på to fiktive geitbåter til to forskjellige formål: regattaseilbåt, og utaskjærs fiskebåt. Da satt jeg og…

Hogst

Det er januar, og det betyr tid for hogst. Frem til nå har jeg hatt en omtrentlig plan på hvor stor båten skal bli, men nå må jeg ta et valg. Akkurat hvilke dimensjoner jeg trenger og hvor lange emna må være vil jeg ha helt klart for meg før jeg går i gang. Mange…

Bygging av testbåt

Halsemna jeg hogg i høst er endelig tørre, og nå er bygging av den første testbåten godt i gang. I ukene fram mot jul har jeg hatt god hjelp fra båtbygger Aage Arnold Haugan. Vi bygger en side av båten hver. Jeg leder og Aage følger. For hans del er det mye nytt å lære…

Oppmåling og dokumentasjon

I høst har jeg brukt litt tid på å dokumentere de største geitbåtene som fortsatt fins. Jeg må sikkert tilbake flere ganger underveis i prosjektet i takt med at flere spørsmål dukker opp. I denne omgangen dreier det seg mest om å få oversikt over materialbehovet til en torskegarnsbåt før hogsten kan begynne. Jeg har…

Halser er til for å hugges

Testbåtene Hovedprosjektet mitt for tida som stipendiat er å bygge en seksroms Torskegarnsbåt. Det tilsvarer om lag 13 meter. Materialen skal hogges i vinter, men for å få kjørt fram tømmeret må det være tele, og helst snø. Høsten har jeg derfor valgt å bruke på blant annet å bygge noen storfæringer til et veldig…