Geitbåt-bloggen · Hallvard Heide

Halser er til for å hugges

Testbåtene Hovedprosjektet mitt for tida som stipendiat er å bygge en seksroms Torskegarnsbåt. Det tilsvarer om lag 13 meter. Materialen skal hogges i vinter, men for å få kjørt fram tømmeret må det være tele, og helst snø. Høsten har jeg derfor valgt å bruke på blant annet å bygge noen storfæringer til et veldig…